Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Kαλωσορίσατε στην ιστοσελίδα www.vintagelovers.gr  η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της ομώνυμης επιχείρησης. Ο ορος  Vintage Lovers ή «Εμείς»ή «Εμας» αναφέρετε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, της οποίας η εδρα βρίσκεται στην Αθήνα. Ο όρος « χρήστης»η «Εσείς» η Εσάς» αναφέρεστε στον χρήστη, η επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ενώ οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Η Vintage Lovers έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε συντήρηση της Ιστοσελίδας, να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της, να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία της ανά πάσα στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να παρεμποδιστεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων εκτός ελέγχου/ επιρροής μας ή ανεξαρτήτως της βούλησής μας.Δεσμευομαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση μας σχετική με την ασφάλεια και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες-χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους μας του συνόλου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, δεν παρέχουμε εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας από χρήστες / επισκέπτες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.
 • Η χρήση της Ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.
 • Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της μας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη..
 • Στην Ιστοσελίδα Vintage Lovers, για λόγους διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των χρηστών μας, έχει ακολουθηθεί η πρακτική της παραπομπής μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους όρους χρήσης, την πολιτική ασφαλείας, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των οποίων, δεν εγγυόμαστε και επομένως δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη. Κατά συνέπεια η σύνδεση με αυτούς πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του κάθε χρήστη. Οι πάροχοι των Ιστοσελίδων αυτών έχουν την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Στις υποχρεώσεις των χρηστών συγκαταλέγεται η συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση / επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, οι χρήστες καλούνται να απευθύνονται στους αντίστοιχους παρόχους.

 

Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Vintage Lovers Athens» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ενα τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

 

Πως μπορούν να χρησιμοποιηθουν οι παρούσες πληροφορίες?

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), η Vintage Lovers δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τους ακόλουθους σκοπούς :

 • Παροχή των υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας (π.χ. διενέργεια αγορών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, χρήση online υπηρεσιών).
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών και βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.
 • Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές, κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών.
 • Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας από απόσταση, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των χρηστών.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Vintage Lovers καταβάλλει καθε δυνατη προσπάθεια, ετσι ωστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικων στοιχείων του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιησαμε, τα πιο σύγχρονα φυσικά και ηλεκτρονικά μεσα που διαφυλάττουν ολες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Β. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Vintage Lovers καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών φορμών δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Διαθεσιμοι τρόποι πληρωμης

 • Αντικαταβολή. Πληρωμη του ποσού την ώρα της παράδοσης του προιοντος. Διαθέσιμο μόνο εντος Ελλάδος
 • PayPal
 • Τραπεζική κατάθεση. 


Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

*Η Vintage Lovers δεν φέρει καμία ευθύνη για παραγγελίες μέσω παράνομης ιδιοποίησης στοιχείων πιστωτικής κάρτας απο τρίτο πρόσωπο, πλην του νόμιμου κατόχου και απαγορεύει τέτοιου είδους συναλλαγές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Οι καταναλωτες, εχουν δικαίωμα επιστροφης των προιοντων που αγόρασαν μέσα απο την ιστοσελίδα www.vintagelovers.gr   εντός 7 εργάσιμων ημερων απο την ημερομηνία παραλαβής τους και διατηρουν το δικαίωμα της ανταλλαγης του προιοντος που επέστρεψαν με κάποιο άλλο, ισης η μεγαλύτερης αξίας. Υπηρεσία επιστροφης χρημάτων στον καταναλωτή δεν παρέχεται.

ΠΡΟΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Στην περίπτωση που κάποιο προιον ενοικιασης καταστραφει μερικώς η ολικώς απο τον ενοικιαστη του, τότε ο τελευταίος δεσμεύεται να καταβάλλει στην Vintage Lovers το 4πλάσιο ποσό της τιμης ενοικίασης ως αποζημίωση.

EΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εαν ο χρηστης θεωρεί πως κάποια πληροφορία που εχει καταχωρηθει στην βάση δεδομένων μας είναι αναληθής δύναται να επικοινωνησει μαζί μας το συντομότερο, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, ωστε να προβουμε σε άμεση διορθωση του λαθους   info@vintagelovers.gr
 

 

 

Loading...